Posted in general, mythoughts

International Mother Tongue Day – આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિન (રિબ્લોગ)

મારા પ્રિય વાચક મિત્રો ને આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિન ની ખૂબ ખૂબ વધામણી. આ મારો ગુજરાતી માં પહેલો બ્લોગ છે. તેથી મારી વ્યાકરણની જે પણ ભૂલો થાય તે બદલ હું ક્ષમાપ્રાર્થી છું.

મને હંમેશા પ્રશ્ન રહ્યો છે કે બોલાતી ભાષા ને માતૃભાષા જ કેમ કહેવાય? પિતૃભાષા કેમ નહીં? જો પુરૂષ પ્રધાન સમાજ હોય તો તેમજ હોવું જોઈએ, નહીં? લગ્ન પછી ખ્યાલ આવ્યો કે ઘરે ક્યાં પુરૂષોને બોલવા મળે છે! સ્ત્રીઓ જ બોલે. તો એને માતૃભાષા જ કહેવાય ને. આમેય રોજ સવારે મુંબઈ ની લોકલ ટ્રેન માં સવારી કરતા અને વિધ વિધ વિષયો પર મોટે મોટે થી ચર્ચા કરતા પુરૂષોને સાંભળો એટલે દરેક ની સ્થિતિનો ખ્યાલ આવે. જોકે એક વાત ની સ્પષ્ટતા કરી લઉં કે મારા ઘરમાં અમે ત્રણ પુરૂષો જ વધુ બોલીયે છીએ. (આ સ્પષ્ટતા મારા સાંજ ના જમણ માટે આવશ્યક છે.)

મસ્તી ને બાજૂ પર મૂકીને ફરી પાછા આપણા પ્રશ્ન પર આવીયે તો મને એકજ વાત નો ખ્યાલ આવે કે આપણા કોઈના પણ બાળપણમાં આપણી માતા જ આપણને બોલતાં શિખવાડે છે. તે સમય પણ એવો હતો કે પિતાજી વહેલી સવારે કામે નિકળી જાય તે ઠેઠ સાંજે પાછા ઘરે આવે. એટલે આપણે તો આપણી માતા સાથેજ. એજ આપણી વિકીપીડિયા. (હવે આજના જમાનામાં જ્યારે ઘણા પિતાઓને ઘરેથી કામ કરતાં જોઉં છું ત્યારે મારી આ વાત ઘણાને અપ્રસ્તુત પણ લાગશે). તેથીજ વડીલોએ ઘરે બોલાતી ભાષાને માતૃભાષા કહી હશે.

તો ચાલો માતાઓ ને યાદ કરીયે. દામોદરભાઇ બોટાડકર ની કવિતા ને ફરી એક વાર સાથે ગાઇએ. આપ સહુને ફરી એક વાર આજના દિન ની વધાઈ આપતાં મારી વાણીને વિરામ આપું છું.

મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ
એથી મીઠી તે મોરી માત રે
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ.

પ્રભુના એ પ્રેમતણી પૂતળી રે લોલ,
જગથી જૂદેરી એની જાત રે … જનનીની

અમીની ભરેલ એની આંખડી રે લોલ,
વ્હાલનાં ભરેલાં એના વેણ રે … જનનીની

હાથ ગૂંથેલ એના હીરના રે લોલ,
હૈયું હેમંત કેરી હેલ રે … જનનીની

દેવોને દૂધ એનાં દોહ્યલા રે લોલ,
શશીએ સિંચેલ એની સોડ્ય રે … જનનીની

જગનો આધાર એની આંગળી રે લોલ,
કાળજામાં કૈંક ભર્યા કોડ રે … જનનીની

ચિત્તડું ચડેલ એનું ચાકડે રે લોલ,
પળના બાંધેલ એના પ્રાણ રે … જનનીની

મૂંગી આશિષ ઉરે મલકતી રે લોલ,
લેતા ખૂટે ન એની લહાણ રે … જનનીની

ધરતી માતા એ હશે ધ્રૂજતી રે લોલ,
અચળા અચૂક એક માય રે … જનનીની

ગંગાનાં નીર તો વધે ઘટે રે લોલ,
સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ રે … જનનીની

વરસે ઘડીક વ્યોમવાદળી રે લોલ,
માડીનો મેઘ બારે માસ રે … જનનીની

ચળતી ચંદાની દીસે ચાંદની રે લોલ,
એનો નહિ આથમે ઉજાસ રે
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ

– દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર

Translation

Wishing all My readers a very Happy International Mother Language Day. This is my first blog in Gujarati and I ask for forgiveness for all the grammatical mistakes that I will make.

One question has always tormented me right from my childhood, why is the language we speak at home called the mother tongue and not the father tongue? If this is male dominated society shouldn’t it be so. But I got my answer after my marriage. Men seldom get a chance to speak at home. It is the lady of the house who domaintes the talks. And so we call it Mother Tongue. People who travel like me in train everyday and listen to the men talking and discussing loudly on different topics would easily understand their plight. But I should clarify at this instance itself that at our homes it is we 3 men who speak the most. (This clarification is needed to confirm my dinner today at home)

Let us keep aside the fun part but I still have those memories of spending most of my childhood with my mother and learning to speak from her. Dad used to leave early in the morning and come back late in the evening. So seldom we spoke. It was our mother who was our Wikipedia then. (Today when I see father working from home I have my own reservations about what I shared above). Hence the elders must have decided to call the language we speak, the mother tongue.

And so, on his remembering all the mothers and wishing you again an Happy International Mother Language Day, am quoting a poem on Mother by Damodar Botadkar

Sweet is the honey, the rains,

But my mother is far more sweeter,

And so one cannot find an option for His mother…(Am not going to translate the whole poem in English as, first, I know that it will loose it’s charm. And second every poem should be read and understood in the language it is written)…

Posted in general, mythoughts

26/11 attacks – 2

This image still haunts Mumbai!!!

A day of remembrance of :

The valour of our Mumbai Police Force

The efforts of the Indian Army

The way Mumbai helps and works.

At the same time,

The failure of our political system

The failure of our Intelligence

The failure to save 150 plus lives...

That day, 12 years ago, I had just reached home around 9.15pm and as per my habit started the television set to watch the news. My neighbour called out and asked me to watch the Doordarshan channel as it was flashing some breaking news about a gun fight. I immediately switched to DD News and started listening to the news. As the time passed it turned from bad to worse to worst and grim, eventually by 10.30 or so, we all realised that they were the dastardly attacks on the fragile fabric of Mumbai.

The horrendous scenes on TV for the next 3 days were mind boggling and invoking anger as day by day the death toll just rose up. Many policemen and soldiers bravely gave up their life in defending the economic capital of India. The gross indecisiveness by the Central Government as well as the State Government led to chaos and anguish amongst the citizens. Only when the Army Commandos flew down to Mumbai, people breathed a sigh of relief.

What followed was the courageous display of skill and commitment, one by one the terrorists holed up at the Chaddar House and The Taj were killed and Mumbai was finally liberated.

But the way a few eminent journalists behaved and transmitted live pitcures raises questions about their integrity and commitment towards India. Their live telecast was watched by the handlers in Pakistan and they guided the terrorists to locations where they wouldn’t have gone and do what they wouldn’t have dared to do. It’s a shame that some Indians still eulogise such reporters even today in the name of freedom of speech.

Also the later attempts by a few people from a particular political class to colour these attacks “Kesari” and call it a “RSS sazish” need to be equally looked down upon. The attempt to portray Hinduism and Hindus as terrorists and justify their own stand for ‘Terrorism has no religion’ is disgusting and need to be called out. Such class of people are not only enemies but the back stabbers of their own country. There are no words to despise them and their action.

But today is the day of remembering the heroes, who gave up their lives to save Mumbai and its citizens, rather took care of the fine thread of harmony of Mumbai.

I dedicate this blog today to Shri Tukaram Omble, the police Havaldar who took 40-odd bullets from the gun of Ajmal Kasab but caught Kasab alive.

I bow down to the General Manager at Taj, Mr Karambir Kang, who sacrificed his wife and children, as he took care of the guests in the hotel. My condolences to him and his family.

Also my salutes to the young Major Sandeep Unnikrishnan, who fought the terrorists in the Taj Hotel and was shrewdly killed with a bullet in his back.

Today even after 12 years of those dastardly attacks, feel ashamed that the main perpetrators are still not brought to the doors of justice. They find safe havens in a neighbouring country and the politicians and the media out here in India, still acknowledges them by adding a ‘Shri’ to their name. We truly do not have any sense of respect for the dead!

At the same time feel angry with myself, with my fellows Indians that why does this feeling of Indianness comes alive only particular days? Why is it that we realise that we are Indians on a Republic Day or a day such as this? Will we be part time countrymen? Truly feel frustrated at times that even in a democratic set up we are tied down to the rule of law and fight against people who do not believe the law.

Hope that some day we all will live upto the idea which are fathers of the constitution have called India, that is Bharat!

Hope that some day we will be prepared to give up our lives for our motherland India!

Hope that some day we will realise that money, power are nothing as compared to self respect and country’s respect and stand strong on our two feet to fight for the idea that is India!

Hope that we will instill a feeling of “Being Indian” in our future generations and trian them to become more better and disciplined citizens.

Hope that the world unites in the fight against terrorism and defines terrorism in it truest sense and not only condemn their doing but take action against them!

Jai Hind!

Vande Mataram!

Posted in general, mythoughts

Education – 3

Intelligence plus Character – that is the goal of true education

– Martin Luther King, Jr.

Education means to inculcate good qualities in Human Beings.

Education makes a human being.

Education, today, is bread oriented. It teaches a person to become a good engineer, a good doctor, a good Chartered Accountant. But it does not teach the human being to be a good father or a good son.

They learn from their teachers less and parents more.

Actually when I think that education should imbibe qualities in a human being, in todays context, it becomes quite impossible to do all the things that is expected of it. As kids stay at school for just 6 to 7 hours. The rest of the hours, the kids are at home.

Do parents complement todays education?

Do they give such an atmosphere that the child can grow and develop?

It is always easy to pass on the blame than take it on us. But today we need to think about what we are doing as parents. Paying up the school and class fees just does not suffice.

Spending time with kids and playing with them is also a very important part of their life and upbringing. I still remember my grandmother, my neighbour telling me stories of Ram and Krishna in my childhood days and they have played a big role in shaping my thoughts and life. My mother was always there for me and always helping me find new and new books. She not only inculcate the habit of reading in me, she thought me my mother tongue,(Gujarati) as I studied in a Convent school. I see my wife doing the same for our kids.

After all this, it is also the atmosphere the child stays in and takes decision of what to pick up and what not. He needs guidance even there, and we peers need to be present at all such times.

So, in all, education begins at home and should continue in school and society.

And it is not only the responsibility of the school or school teachers only. Only thing is that we all need to play our part sincerely and honestly. This would help us all to make good citizens and better human beings.

Let us all be responsible.

Let us all learn.

Let us all develop.

Let us all become good fathers and good sons.

Let us all become good human beings.

Posted in general, mythoughts

Education – 2

Education is the manifestation of perfection already in man – Swami Vivekanand.

Continuing from my last blog, where we were talking about curiosity. Am attaching the link of the last blog just for reference.

https://ameetkothari.wordpress.com/2020/08/08/education-1/

The next part is that education removes vices. Was thinking over it that how can education have a negative definition; actually it should have been education means one which draws out the hidden virtues with a person.

But sometimes to build a positive narrative, we need to understand its opposing negative part. This helps in making our understanding about a subject as a whole.

We begin with a simple vice, laziness. Who doesnt love to be lazy? But it is not a virtue at all. I still remember my dad switching on all the lights of the house early even on a sunday or even in vacation. I didnt like it then, but thank him now at my age for imbibing the quality of diligence, at that age, which is helping me now. Now I feel that early morning schools are always a better option than afternoon schools as they leave the whole day free for kids to play and study.

Let us take another one like anger. But the educationists need to talk about patience and compassion. Patience is the key to success. It is the impatience in today’s lives that is the root cause of major problems in our lives. We need to be taught to learn to be patient. “Jam yesterday, Jam tomorrow, but no Jam today” – is a sentence we all will remember learning at school or home. Compassion comes with maturity, but that is possible if one has learnt to patient.

We can go on discussing many such vices which need to be substituted with a virtue, for example greed – generosity, pride – modesty / humility, jealousy – gratitude and so on.

Now we come to our question that does today’s education helps us do this or rather makes us do this? The clear answer is NO.

Frankly today education has nothing to do with character building, it is just career – making and bread oriented. Ethics and values do not form a part of the curriculum. Economics goes to the extent of saying ethics has no part to play in economics. Now if this is the state of education in our country, why expect loyalty or ethical behaviour in our society.

So we need to find a solution to this. Right now the onus is on the parents to impart value education to their kids which sometimes is overlooked in case of working parents or parents having only a money-minded attitude. Also the society as a whole need to sit back and think about this.

Let us, parents and teachers, together find a solution to this

Let us draw out the hidden qualities with our child so that he / she can become a better son / daughter, a better father / mother , a better brother / sister and so on…

And that is the reason I began my blog with Swamiji’s sentence that these things are already there inside, we need to draw them out…

To be continued…

Posted in general, mythoughts, personality

9th August 1925

9th August 1945 – Nagasaki was bombed by America

9th August 1942 – Quit India movement was launched

9th August 1925 – This is an important date in the independence fight of India against the British.

Members of Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) looted the government treasury from the mail train near Kakori, 22km away from Lucknow (Uttar Pradesh)

The members of this association were keen on not only throwing but uprooting the British rule from India, through an armed struggle.

The idea of this robbery was the brainchild of Ramprasad Bismil. It was not for money that they planned this lot but to make the government at that time aware about the problems of the Indian people and their cry for self rule. Agreed that the path taken by revolutionaries was not approved by many Indians, and so they did not support HSRA in any way. So our history teaches us that they did this robbery out of need of money. But people who have decided to die for the independence of India, would loot the train for money is something which does not appeal my mind and conscience.

People involved in this plan were Ramprasad Bismil, Chandrashekhar Azad, Ashfaqullah Khan, Keshab Chakravarty, Sachindra Bakshi, Murari Sharma, Mukundi Lal, Manmathnath Gupta and Banwari Lal.

On 9 August 1925, the Number 8 Down Train travelling from Shahjahanpur to Lucknow was approaching the town of Kakori (now in Uttar Pradesh), when one of the revolutionaries pulled the emergency chain to stop the train and subsequently overpowered the guard. It is believed that they looted that specific train because it was carrying the money bags which belonged to the Indians and was being transferred to the British government treasury. They looted only these bags (which were present in the guards’ cabin and contained more than 100,000 rupees) and escaped to Lucknow. 

More than 40 people were arrested from all over India and sent to trial.

Ram Prasad Bismil and some others were charged with various offences, including robbery and murder. Fifteen people had been released due to lack of evidence and a further five had escaped, two of them — Ashfaqullah Khan and Sachindra Bakshi—were captured after the trial. 

Chandrasekhar Azad, reorganised the HRA in 1928 and operated it till 27 February 1931, the day he died in a heroic act in Allahabad. On the day, He was surrounded by police and after a long shootout, holding true to his pledge to never be captured alive, he shot himself dead with his last bullet on 27 February 1931 at Chandrasekhar Azad Park, Allahabad.

Charges pressed against a further four men were dropped. Damodar Swarup Seth was discharged due to illness, while Veer Bhadra Tiwari, Jyoti Shankar Dixit and Shiv Charan Lal have been suspected of providing information to the authorities. Two other individuals – Banwari Lal and Indu Bhushan Mitra came to be approvers in return for a lenient sentence.

The punishments given were as follows:

Death sentence: Ram Prasad Bismil, Thakur Roshan Singh, Rajendra Nath Lahiri and Ashfaqullah Khan

Deportation to Kala Pani (Port Blair Cellular Jail, Andaman and Nicobar Islands): Sachindranath Sanyal and Sachindranath Bakshi

14 year’s imprisonment: Manmathnath Gupta

10 year’s imprisonment: Jogesh Chandra Chatterjee, Mukundi Lal, Govid Charan Kar, Raj Kumar Singh and Ram Krishna Khatri

7 year’s imprisonment: Vishnu Charan Dublish, Suresh Charan Bhattacharya

5 year’s imprisonment: Bhupendranath Sanyal, Prem Krishna Khanna, Banwari Lal and Pranawesh Mukherjee

4 year’s imprisonment: Keshab Chakravarthy

I have purposely highlighted the people who were sentenced and their sentences as the kids today do not know about all this. NO books of history teaches us all this. We do remember different occasions today, but do not recall such events which also are proud moments in our fight for independence.

On this day, when we pay our respects to the people who does in the “Fat Boy” explosion at Nagasaki, or the people who gave their everything for Quit India,

Let us also remember all those who lead and fought an armed struggle for the Independence of our Motherland.

Posted in general, mythoughts

Quest to find oneself – 3

We began the quest to know oneself in the last blog. Furthering the cause to know oneself, we move a step ahead today.

We will sit at the feet of the great Guru of mankind and try and learn from Him.

Jagadguru Shankaracharya answers this question in His own way. The following 6 verses are together known as Atmashtak or Nirvanashtak. It is His own way and philosophy of non-dualism emphasized and explained in the 6 verses. It’s one of the best ashtaks I have heard (though my reading and understanding about the vast Vedic literature has its limitations).

मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं

न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।

न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ।। 1 ।।

Mano Buddhi Ahankara Chitta Ninaham

Nacha Shrotra Jihve Na Cha Ghrana Netre

Nacha Vyoma Bhoomir Na Tejo Na Vayu

Chidananda Rupa Shivoham Shivoham – 1.

I am not mind, nor intellect, nor ego,

nor the reflections of inner self (chitta).

I am not the five senses.

I am beyond that.

I am not the ether, nor the earth,

nor the fire, nor the wind .

I am indeed,

That eternal knowing and bliss, Shiva,

love and pure consciousness.

न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुः,

न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः ।

न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु,

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ।। 2 ।।

Na Cha Prana Samjno Na Vai Pancha Vayu

Na Va Saptadhatur Na Va Pancha Koshah

Na Vak Pani Padau Na Chopastha Payu

Chidananda Rupa Shivoham Shivoham – 2.

Neither can I be termed as energy (Prana),

nor five types of breath (vayus),

nor the seven material essences,

nor the five coverings (pancha-kosha).

Neither am I the five instruments of elimination,

procreation, motion, grasping, or speaking.

I am indeed,

That eternal knowing and bliss, Shiva,

love and pure consciousness.

Jagadguru goes in to explain every detail in the remaining 4 verses. Would love if my readers would make an effort to find them out and learn them. As it a quest, we have to make efforts for it too.

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्

Posted in festivals, general

Moras – a Halophyte

Moras Bhaji is a beautiful salty succulent that grows in damp regions like mangroves, dunes, beaches, etc which is mostly available during early monsoons.

It is a perennial creeper with small thick flat leaves. The size of the leaves goes up to 1 1/2 to 2 inches in length.

It is considered as a Halophyte. Halophytes are salt tolerant plants that grow in waters with high salinity, such as mangrove swamps, marshes, seashores and saline semi deserts. Only two percent of the plant species found on the earth are Halophytes.

The reason I planned to write about Moras as I came to know about its importance and use in one of the ‘Vrats’ (penance) done by the unmarried girls of a small age, in Gujarat. It is called “Molakaat”. The girls stay away from use of salt in food for 5 days. It is unimaginable for people like me who like a pinch (a bit large) of salt in their food. But the girls do dedicatedly follow the rules and abstain from salt.

Here is where Moras comes in. As it is rich in salt, some girls consume it during these 5 days. As the vrat coincides with the onset of monsoons, Moras is also available in plenty. They consume Moras in the form of theplas, parathas or falafels. They are very delicious to taste and are eaten by all in the family. Many a girls even abstain from consuming these.

But overall, I was just thinking about the vrats have been made to coincide with the seasons so my Namaskaars to the people who have come up with these novel ideas to make us learn some control in life too.

Well, I was very happy to consume the falafels made at home, which have left a taste to savour more. Will ask everyone of my readers to find out more such local delicacies and enjoy them during this lockdown…

Happy Fooding…

Posted in general, personality

Pawankhind (The Holy Valley)

Pawankhind…

A place of battle for many but a place of utmost devotion for the 300 who gave up their lives for their beloved Maharaj… The history of the place is itself mindblowing… Shivaji Maharaj after killing Afzalkhan did not rest… He conquered territories from Pratapgad to Kolhapur within a span of 20/22 days… He reached Panhalgad… He was surrounded by the armies of Fazal Khan and the Siddi… They laid a seige to the fort… Maharaj’s movement became restricted…

After a gap of 8 months, after the onset of the rainy season… One fine night He thinks of a plan… He sends an emissary to Khan and informs him of surrendering… The Khan’s army is delighted… They relax and loosen up their vigil… Taking advantage of this situation, Maharaj with a band of trusted 600 Bandal mavlas escapes Panhalgad at night… It was pouring heavily which helped in the escape…

But the Khan and Siddi came to know of the escape and they start a pursuit… Rainy night of Amavasya (new moon day) and the eerie and mountainous area of Sahyadri’s… They both run… Shivaji Maharaj and his men on foot and the Khan and the Siddi on their horses… They start catching up…

Shivaji Maharaj and his trusted band reach Ghodkhind, a valley between two mountains… Now the head of the Bandal Mavlas, Baji Prabhu Deshpande, comes forward and requests Maharaj to move towards Vishalgad with 300 of his men and he himself with the remaining 300 will stop the enemy in the valley… Maharaj is not willing but Baji coerces him to do so… Maharaj moves ahead with a heavy heart…

Baji and his band of 300 stand there in the valley and fight the enemy… They fight till they hear the sound of the guns, the signal that Shivaji Maharaj has successfully reached Vishalgad… It takes Maharaj about 8/10 hours to reach… Baji and his men give their ultimate sacrifice… Shivaji Maharaj reaches, the guns boom and hearing these booms, Baji gives up his life… An army of 300 against an army of 1000’s… Valour personified… Today is that day when Baji Prabhu Deshpande and his band of Bandals gave up their life for Maharaj and Swaraj.

Shivaji Maharaj comes to know of this and He names Ghodkhind as Pawankhind… Baji and his men have given their blood and made this valley, pious…

Have been to the valley with my friends first and a second trip with my family… The valley is in shambles… One feels bad when we see that places of history are not looked after nor maintained… We climb down into the valley from one place and we all are lost in that world…

Spontaneously words flow out of the mouth “Kshatriyakulavatansh, Go Brahman Pratipalak, Sinhasandheesh, Shree Chhatrapati Shivaji Maharaj ki Jay” “Jay Bhavani, Jay Shivaji”… The sound of the slogans resonates… We spend lots of time down there and after an hour or so, we climb up the hill again… Refresh, rejuvenated, with a sense of pride…

Today, on this day of Pratipada, Bow down before the valour and ultimate sacrifice of Baji Prabhu Deshpande and his followers…

Bow down to Shivaji Maharaj who built a team of most trusted followers to realise His dream of Swaraj.

Bow down to the common people of Maharashtra, who trusted and stood by Shivaji Maharaj in His conquest of His dreams…

Posted in festivals, general

Quest to find oneself

A question mark bowing down to an exclamation mark. It’s mind boggling.

At the same time Awesome. Beautiful. Creative.

It wholly explains the openness of Vedic literature in a simple yet lucid manner. Vedas have always given an impetus to asking questions. “Veda” itself means “to know“. This is has been and should be the underlying principle of development of the Human, His soul and the entire Human race.

The questions:

Who am I?

Where have I come from?

What do I have to do?

Why am I chosen to play my part?

How do I do it?

need to be asked by one and all. Everyone might find a different answer to these questions. But the end result is the salvation of the soul from this circle of life and death.

The quest is the road from life to death to life, till the soul finds it’s rightful place. The day when the soul gets to sit in the lap of God, as “Dhruv” has found it. As many others have found it.

Some go to the extent of saying that stick to a thought and live your life with it and accordingly and you will find your salvation. Though I am no one to disagree with these Great souls, I feel that it is not possible. Say for example Mahatma Gandhi. By sticking to the lone principle of Ahimsa, he might have earned the title of a Mahatma, but if someone tells me that his soul was liberated due to this, is what I am not ready to believe. (Pls try to understand what I want to say and do not argue or counter argue on the example given. It can be anyone else.) I just want to convey that the development has to be whole, entire, complete.

Coming back to the quest, what I am fascinated by is the last question “How do I do it?”. There is no particular answer to this question. It will be varied. A “few” may find their own way to do it. They are the ones who have come, or rather, been sent to Mother Earth out of Law of Universal Necessity. The “many” need to follow them, do what they do and say what they say. Again accepting the master or a teacher is a human choice.

This is where I loved the picture, as for common people like me or rather us, we all need to bow down to these great people of wisdom – accept them as our Teachers, Guru

Bowing down is to find the answers to our questions.

Bowing down is to signify the acceptance of their being a step ahead of us in the quest of develooment.

Bowing down means ” समर्पण”. I offer myself and my life to you and please guide me.

Bowing down means having full faith in the person we bow down to, after testing and questioning and reasoning every word the person has said.

Bowing down means merging our life into his and walk onto his path.

And then,

Here the questions rest.

Here the quest for development not only through thought but action begins.

Here we tread on the path to become an enlightened researcher.

As Shreemad Bhagwad Geeta propounds “बुधा भावसमन्विताः।” (Chapter 10 Verse 8) (a combination of Intellect and Emotions), this can be the only way to find the answers to our questions.

So my readers, let us begin this journey and be blessed by the right teachers who show us the path on which we need to tread on.

तत् त्वम् असि” (Tat Twam Asi)

चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ।

Posted in general, personality

Megh – 3 (Additions)

अषाढ़ उच्चारं, मेघ मल्हारं, बनी बहारं, जलधारं,

दादुर दकारं, मयूर पुकारं, तडीतातारं, विस्तारं…

The advent of the month of Asaadh (June/July of English calendar) reminds every Gujarati literature lover the above ‘chhand’ (a type of poetry with particular number of letters and maatras) (in music we call it the ‘metre’) which he/she has been hearing from his childhood. It says thus,”With the advent of the month of Asaadh, it is the thundering of the clouds, the clouds condensing and falling down as rain which is witnessed. The frog and the peocock start calling out their mates, and the thin wires of lightening covers all the sky.”

Rains signify new growth.

Rains signify germination.

Rains signify toil.

Rains signify coolness.

Rains signify energy, enthusiasm and verve.

Today is also the day of Kavi Kalidas, the great poet and writer. His treatise Kumarsambhav, AbhidnyanShakuntal, Meghdoot and many more are not only worth a read but are to be understood and savoured. I bow down to this great poet and writer, today. Even he has described rains in his poems.

Am always fascinated by rains and who isn’t? Atleast during the rains, every person turns a poet or a singer during these watery times. And my readers will have no different experience than this. The songs of the Hindi movies start resonating in our ears.

“ओ सजना बरखा बहार आयी”

“बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम”

“प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से क्यों डरता है दिल”

“टिप टिप टिप टिप बारिश शुरू हो गयी”

And many more which drive in us the urge to dance and sing to their tunes.Am equally fascinated by the 12 types of clouds/rains which are mentioned in the Gujarati literature as follows:

1. ફરફર – फरफर (Farfar) Rain which just stimulates and wettens our hair on the skin. Very Romantic and mind boggling.

2. છાંટા – छांटा ( Chhanta) Rain drops which is a little more then described above, yet less.

3. ફોરા – फोरा (Fora) Rain having drops of size that can wet an area of radius 1 inch on the ground.

4. કરા – करा (Karaa) Rain falling down as ice. We call them hail. Better to stay indoors when it hails.

5. પછેડીયો / પછેડીવા – पछेडियो / पछेडीवा (Pacchediyo – Pacchediva) Rain from which we can protect ourselves only if we have an umbrella or a covering.

6. નેવાધાર – नेवाधार (Nevadhaar) Rain which will not only wetten the clay roof tiles, but also drip through it.

7. મોલીયો – मोलीयो (Moliyo) Rain which is beneficial to the crops to be grown. This rain is absolutely essential for a farmer.

8. ઢેફા ભાંગ – ढेफा भांग (Dhefaa Bhaang) Rain which will break the pieces of soil formed during the year so that the soil becomes ready for sowing.

9. મુશળધાર – मुशळधार (Musaldhaar) Rain which falls in form of torrents. It prickles us like a pin, when it falls.

10. અનરાધાર – अनराधार (Anaraadhaar) Rain which falls continuously. Drops cannot be seen. It seems as if water is falling like that from a tap.

11. સાંબેલાધાર – सांबेलाधार (Saambeladhaar) Raining cats and dogs. Very heavy rains.

12. હેલી – हेली (Hely) It is a mixture of any of the above mentioned rains which goes on continuously for a week.

The above rains explain to us the life of a lover as well.

It all begins with a very hair raising experience of seeing her and falling for her.(Farfar)The beginning of romance. Then those slow but calculated overtures towards her even without letting her know about one’s own feelings. (Chhanta) Later the first approach for being good friends and the small happiness of being accepted. (Fora). Then those small and petty fights which lead to misunderstandings (Kara). Then keeping away from each other for a few days (Pachhediva)

And slowly as the misunderstandings are removed, the smile and the acceptance of each others mistakes. Love starts blooming (Nevadhar). Then the first step towards a relationship. The proposal. ((Moliyo). Then it just keeps on thriving. Would not write after this describing the later part, as my readers are quite smart

Wishing you all a very Happy Monsoon Season.

Posted in general

Solar Eclipse

A rare phenomenon… so beautiful…

Was watching a live webcam telecast from Rajasthan on YouTube and could not stop myself from clicking the following pics. Just sharing them with you all to enjoy the beauty of the moon coming in between Earth and Sun…

These pitcures of the Solar Eclipse seen at Rajasthan, India. I thank the YouTube channel Cosmo Sapiens for the live webcast.

Posted in #poem, general

Father’s Day

Acrostic about Father

F – Foresighted

A – Alert

T – Tough

H – Humble

E – Emotional

R – Respected

Poem

Forefront fighter of the house

Always the fire, he will douse,

Tight rope around the belly, with

Hose pipes of differing width,

Ever ready to fight and care,

Round the clock, but no fare

Have just described a father on job. Both the parents have a 24 hour job of care. Both do it without any cravings and cribbings.

Try to understand the poem from a father’s perspective as he is always fire fighting. In all situations he is the first to stand up to difficulties. Again the difficulties are different so they need different types of tackling. And after this, there is of course no fare / no charges earned for it.

If you ask my kids, their meaning of father is different.

Just a joke to make you all laugh. They just love me.

Wishing you all a very Happy Fathers Day…

Posted in general

SYMPHONY

Picture of a Mehfil organised by Symphony

S – Soulful and

Y – Youthful

M – Musicians

P – Practising

H – Harmonious

O – Objective of

N – Nurturing

Y – Yareness

(*yare – keen, lively…)

Came across a group called Symphony during this lockdown period. A group of young and budding musicians, lyricists, technicians who believe in creating music. Music which knows no boundaries, no inhibitions but just love and appreciation.

Was introduced to this group through one of its founding members, Mr.Chintan Parekh when he invited me to a demo session of ‘Writing lyrics and composition’, maybe a first of it’s kind in the musical world today. Before conducting these sessions for common people, the team, themselves had spent 3 days working on its module. They themselves had tried to write lyrics and compose them. They themselves went through the whole process and experienced it.

I did attend a demo and found it to be enlightening. First the participants introduced themselves by singing a song and later the same song had to be sung in a different way as suggested by the team. We played a small quiz related with music. Then we were given a theme, on which we had to write a few lines, as a part of a song. The theme our batch was given was ‘Family’. Music for the song was already decided so the tune was ready, we just had to put in words. It was an invigorating process. Some pens ran fast, some took time, but in a while, everyone around was writing.

As and when a verse was written, Mr Keyur Bhagat, with his sister, Priya Bhagat busied themselves to sing those verses on the tune. It was exhilarating and exciting as we could see what was being written by us, was being sung instantly. This motivated us all and within minutes the verse was written and finalised. It was sung too at the same time. Am sharing the version of the song which we wrote and was sung by the team of Symphony.

The team members of Symphony were continuously chipping in their ideas too. Imagine some 15 odd people together thinking up words and making a verse. One needs to experience this! And within an hour, we had bonded like family. Mr.Chintan has a unique ability of keeping people together, entertained and at the same time getting the required work done. Always a smiling facing, ever encouraging, cracking small witty sentences in between, he kept the environment light yet lively.

The next day, My elder son, Prabhav to attended a demo and he being into lyrics showed some interest in joining the “The Magical Journey of song creation : Lyrics and Composition” course designed by the team of Symphony, which spans over 7 days, 2 hour a day. He enjoyed the whole journey at the end of which he was left yearning for more.

Symphony has just begun the journey of music and its going to be a long but exciting. They are holding Mehfils every now and then so budding artists get to showcase their talent and at the same time be a part of their journey. Today, on World Music Day, I dedicate my post to them and call upon young and budding artists from all walks of life to come together and change the world.

Let us all today, reset the musician within us and sail on the journey towards setting a Paradigm of Life.

Wishing you all a very Happy Music Day.

Posted in general

World Environment Day

E – Earth

N – Never

V – Vilifies

I – Instead

R – Radiates

O – Openmindedness and

N – Nourishment,

M – Mentors

E – Empathy and

N – Nobility

T – Till eternity

Just tried to make an acrostic today.

Was thinking of what to write about Environment and also preparing for my lectures of Grammer where I chanced upon this idea of making an acrostic.

Wishing you all a very Happy Environment Day.

Just hope that we care for our environment the way we have cared during the last few months and also for years to come!!!

Posted in general

Mother’s Day – 2

We live in the land of मातृ देवो भव। (my Mother is God).

The land which venerates even the rivers and cows as Mother. “Maa Ganga” and “Gau Mata”. Even “Bharat Mata”. People laugh when they hear this. But its natural to equate them to a mother. As a mother selflessly looks after the well being of her child, so do they. As Bhagwaan Ram says,

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

(My mother, my motherland is greater then even the heavens)

So we Indians consider many things around us as our Mother, but today we celebrate our Mother’s at home.

We celebrate the sacrifices she has made for us.

We celebrate the warmth she has given.

We celebrate the efforts she has taken to keep the family together.

We celebrate the ideal of selfless love and selfless work.

Mother is the one who shapes her child’s future. That does not absolve the fathers of their duty. But Mother is someone with whom the child spends most of the day. She takes care of all the needs, likes-dislikes of her kids and trains then to become better humans. The child needs too understands this. And it is out of this respect and adoration, the child bows down to the mother. We dont need to train our kids, the kids learn by seeing what their elders do. And amongst them; firstly what their mothers do! Again I should clarify that it does not absolve the father from his responsibilities. Both are equally important and play a big role in shaping their child’s life.

But

Mother is a mother,

every other relations seems another

I would like to share a very personal experience from my childhood days. I very clearly remember that in school, when I was in STD 8th, took part in a tableau competition… Was to play the announcer… Being a Gujarati and studying in a convent has its own problems… Pronunciations play a major part… I still remember my teacher sitting besides me to work on my pronunciations… I was not getting one word right, ‘Mother’… She must have worked on it for hours and got to make me pronounce it right… I was very annoyed at that age. Why is she doing this with me? What difference does it make?… I realised it later when we won and stood first in the competition just by 1/2 a mark and the judges appreciating my pronunciations… That was the material gain… But just a few years back I realised it’s spiritual importance, which cannot be expressed in words.

Even today in these days of the lockdown, the only place open for work is the kitchen. She rules over it royally. Her command over not only the kitchen, but the whole house is something we all need to realise and appreciate.

A house of 4 walls becomes a home due to the mother!

A mother is not only the head of the house, but is the heart of the house

And a mother is the best companion in life!

So on this day we remember the mothers around the world and bow down to them with adoration and respect!

Let us remember, every day is a Mother’s day!

Wishing you all, my readers and your mother’s a very Happy Mother’s Day.Let’s give Her the best She deserves!

PS : pls read my older post on Mother the link to which I provide herewith : https://ameetkothari.wordpress.com/2019/08/29/matrudin/

Posted in general

Boys Locker Room Stories and Solutions…

The latest rage on Instagram is about Boys Locker Room Stories. Dont want to get into the details of what the boys said. In short, they are discussing about calling a girl out and planning to rape her. It’s disgusting when I read it.

At the same time, we as a society need to find solutions too. Just criticising the boys or naming them in front of their families or maybe even subjecting them to some legal action will not be a permanent solution. Am not saying no to doing all this, but this is just a temporary solution. Will this not continue later? Rather it would with such type of boys being more alert about their chats and the ways to keep people away from them.

Let’s talk about long term solutions.

1. The families should be more engaging with growing kids, irrespective of gender of the child. Parents need to spend more time with kids, talk to them about their thought processes and problems. Talk and accept the thoughts of the younger generation with an open mind.

2. The society too needs to mould itself somewhere at some juncture which I think has arrived. The society too needs to see the relations between kids with an open mind, treat them as good friends and give them the space to spend time with each other. In no ways I am advocating spending time alone, but in publicly space without offending anyone.

3. The education system talks about sex education and educating kids thus. We have been doing this from a long time now yet the eagerness to know, to understand has led to different problems of such kinds we are discussing today. The system needs to educate the kids the right and the wrong, atleast when it comes to physical relationships. They need to mould them better. Teachers are the best people to mould their students in their teen age.

4. Openness in thoughts does not mean that we can talk about anybody or anything in the most weirdest of the manners. There is a limitation to this too. Kids need to made to understand the importance of values and especially boys need to be made to have a good outlook towards girls. Not to treat them as objects of pleasure or fun. Freedom to express comes with responsibilities needs to be emphasized.

5. There should be healthy discussions and debates amongst the younger generation on how to think, what to think and let them evolve through their thought process. At the same time, these discussions and debates need to facilitated by including the thoughts of wisdom from our books and experiences of our elders. The moderator needs to have a balanced view and should not be swayed by any one thought process.

In the same breath, I say, there will be many solutions to these problems but we as responsible humans and people need to come out and talk about them.

I personally am not shocked at what has happened cause this must be happening for a long time now. It has just seen the light now, that’s all. It’s the right time to strike when the iron is hot. Am happy that many boys are coming out very strongly against such things. So am positive that not all boys are bad. There may be a distracted or disillusioned few but we need to get them back too as they too are our kids.

Remember Readers!

The candle light vigils will only highlight the problem, not help us find solutions.

The girls can protect themselves. They do not need protection. We need to change our way of looking towards them.

It is high time that we as a just society sit, think, discuss and find a solution.